Peraturan Bank Pelaburan RoboMarkets

RoboMarkets Investsment Bank adalah ahli RoboMarkets / Kumpulan RoboForex , yang telah beroperasi sejak tahun 2009.

Labuan FSA

RoboMarkets Ltd mempunyai lesen broker di Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Labuan FSA) No. MB /19/0034.

Labuan FSA (Lembaga Perkhidmatan Kewangan) adalah pengawal selia kewangan Labuan (Malaysia) yang ditubuhkan pada 15 Februari 1996 selaras dengan Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan 1996. Labuan FSA bertanggungjawab untuk berfungsi dan menguruskan Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan (Labuan IBFC).

Matlamat utama Labuan FSA adalah pelesenan dan pengawalselia aktiviti syarikat-syarikat yang beroperasi di bawah Labuan IBFC, serta memantau pematuhan organisasi ini dengan piawaian dalaman dan antarabangsa yang diluluskan oleh bidang kuasa.

Di samping itu, pengawal selia itu adalah ahli organisasi antarabangsa yang berbeza, seperti Kumpulan Asia / Pasifik mengenai Pengubahan Wang Haram (APG) dan Organisasi Antarabangsa Suruhanjaya Sekuriti (IOSCO).

Laman web pengatur: Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan