Promo Margin

Promosi Margin untuk pelanggan RoboMarkets Investment Bank

Perhatian! Promo Margin hanya diberikan kepada pelanggan RoboMarkets Investment Bank yang sudah berdaftar mengikut budi bicara Syarikat.

Dana "Promosi Margin" tersedia untuk akaun ProCent dan Pro berasaskan MT4/MT5.

Syarat-syarat Promo Margin

  1. Klien berhak untuk membatalkan Promo Margin yang diterimanya pada bila-bila masa.

  2. Semasa "pengeluaran", dana klien akan dihapus kira, termasuk apabila dana ini disimpan selepas menerima Promo Margin.

    Contoh: anda mendepositkan 1000 cent ke akaun anda dan menerima 1,500 cent Promo Margin. Setelah melabur, keuntungan anda ialah -500 sen. Mengikut peraturan-peraturan program, jumlah untuk pengeluaran adalah 500 cent, yang merupakan dana klien setelah keuntungan ditolak.

  3. Setelah Stop Out mengambil tempat, jumlah keseluruhan dana Promo Margin akan dihapuskan dari akaun klien.

Harap maklum bahawa RoboMarkets Investment Bank berhak untuk menolak untuk memberikan Promo Margin atau menghapus Promo Margin yang disediakan lebih awal, serta mencabut (membatalkan) semua transaksi yang telah dilakukan menggunakan dana Promo Margin. Syarat ini dianggap diterima oleh pelanggan bermula dari saat memasukkan Promo Margin ke akaun pelaburannya.