หน่วยงานกำกับดูแล RoboMarkets Asia

RoboMarkets Asia Ltd เป็นสมาชิกของ RoboMarkets/RoboForex Group ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2009

Labuan FSA

RoboMarkets Asia Ltd มีใบอนุญาตโบรกเกอร์ของ Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA) หมายเลข MB/19/0034

Labuan FSA (Financial Services Authority) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของลาบวน (มาเลเซีย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 1996 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริการทางการเงินของลาบวน 1996 (Labuan Financial Services Authority Act 1996) Labuan FSA รับผิดชอบการดำเนินงานและการจัดการ Labuan International Business and Financial Centre (Labuan IBFC)

เป้าหมายหลักของ Labuan FSA คือการออกใบอนุญาตและการควบคุมกิจกรรมของบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้ Labuan IBFC รวมทั้งตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานขององค์กรเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานภายในและระหว่างประเทศผ่านเขตอำนาจศาล

นอกจากนั้นหน่วยงานกำกับดูแลนี้ยังเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) และ International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)

เว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแล: Labuan Financial Services Authority