กราฟ

ราคา EURUSD

EURUSD: 1.21048 (2021.06.11 23:42:28)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน EURUSD และกรอบเวลา 5 นาที