Tin tức của RM Investment Bank 

Monday, September 20, 2021

RM Investment Bank: thông báo quan trọng liên quan đến công cụ .DE30Cash (GER30)

Số lượng tài sản trong .DE30Cash sẽ được thay đổi trong nền tảng MetaTrader 4/5 và R StocksTrader.
Wednesday, September 1, 2021

RM Investment Bank: thay đổi lịch giao dịch (Ngày lao động ở Hoa Kỳ)

Lịch giao dịch trên một số công cụ sẽ được thay đổi do Ngày Lao động ở Hoa Kỳ.
Wednesday, August 25, 2021

RM Investment Bank: những thay đổi trong lịch giao dịch (Kỳ nghỉ Cuối hè ở Vương quốc Anh)

Do Kỳ nghỉ Cuối hè ở Vương quốc Anh, lịch giao dịch trên một số công cụ sẽ được thay đổi.