US Nasdaq Index Cash

Khả dụng cho các nền tảng
MetaTrader 4R Trader
Khả dụng cho các loại tài khoản
ProECNPrime

Thông số kỹ thuật của .USTECHCash

Tên Giá trị
NameUS Nasdaq Index Cash
1 Pip Size1
Size of 1 lot1 contract
Minimum spread (pips)0
Avg. spread (pips)1.65
Swap short (%)-3.0
Swap long (%)-6.0
Commission4 / mio
Fixed leverage1:100
Hedged margin50%
Minimum contract size (lot)0.01
Contract size minimum increment (lot)0.01
Minimum price increment (tick size)0.1
The time of trading session03:00-23:15
Term currencyUSD
3-days swapFriday

Trong phần "Biểu đồ" của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy báo giá trực tiếp cho CFD trên chỉ số. Trước mắt bạn - một biểu đồ cho US Nasdaq Index Cash. Bạn không cần làm mới biểu đồ US Nasdaq Index Cash vì báo giá được cập nhật theo thời gian thực. Sử dụng báo giá trên biểu đồ để theo dõi biến động của giá US Nasdaq Index Cash cũng như phân tích thành tích quá khứ của công cụ giao dịch này. Cảnh báo về Rủi ro: kết quả của các hoạt động giao dịch trước đó không đảm bảo kết quả tương tự trong tương lai.