Những thay đổi trong Lịch giao dịch đầu tư năm 2021

 • Ngày 6 tháng 9 năm 2021

  Ngày lao động ở Hoa Kỳ

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Chúng tôi thông báo với bạn rằng do Ngày Lao động ở Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 9 năm 2021, lịch giao dịch sẽ có một số thay đổi*.

  Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch trên kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên dầu thô (WTI, Brent)


  • Ngày 6 tháng 9 năm 2021 - giao dịch dừng vào lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 7 tháng 9 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

  Lịch giao dịch trên CFD trên các chỉ số Hoa Kỳ (US500Cash, US30Cash, USTechCash) và chỉ số Nhật Bản JP225Cash


  • Ngày 6 tháng 9 năm 2021 - giao dịch dừng vào lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 7 tháng 9 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

  Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Hoa Kỳ


  • Ngày 6 tháng 9 năm 2021 - không có giao dịch.
  • Ngày 7 tháng 9 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch trên CFD trên chứng khoán và ETF của Hoa Kỳ


  • Ngày 6 tháng 9 năm 2021 - không có giao dịch.
  • Ngày 7 tháng 9 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

  Lịch giao dịch trên CFD trên các chỉ số Hoa Kỳ (US500, US30, NAS100) và Nhật Bản Indice JPY225


  • Ngày 6 tháng 9 năm 2021 - không có giao dịch.
  • Ngày 7 tháng 9 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

  Lịch giao dịch trên kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên dầu thô (BRENT.oil, WTI.oil)


  • Ngày 6 tháng 9 năm 2021 - giao dịch dừng vào lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 7 tháng 9 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

  Vui lòng lưu ý những thay đổi này khi bạn lập kế hoạch giao dịch của mình.

  * – Lịch trình này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi bởi nhà cung cấp.

 • Ngày 30 tháng 8 năm 2021

  Kỳ nghỉ Cuối hè ở Vương quốc Anh

  Các nền tảngR StocksTrader

  Chúng tôi xin thông báo, theo lịch nghỉ lễ ở Vương quốc Anh (Kỳ nghỉ Cuối hè) vào ngày 30 tháng 8 năm 2021, lịch giao dịch một số công cụ sẽ thay đổi*.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch CFD trên cổ phiếu Vương quốc Anh


  • Ngày 30 tháng 8 năm 2021 - không giao dịch.
  • Ngày 31 tháng 8 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

  Lịch giao dịch CFD trên chỉ số UK100


  • Ngày 30 tháng 8 năm 2021 - không giao dịch.
  • Ngày 31 tháng 8 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

  Vui lòng lưu ý những thay đổi này khi bạn lập kế hoạch giao dịch của mình.

  * – Lịch trình này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi bởi nhà cung cấp.

 • Ngày 5 tháng 7 năm 2021

  Ngày quốc khánh Mỹ

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Chúng tôi xin thông báo, ngày 5 tháng 7 năm 2021 do kỷ niệm Ngày quốc khánh Mỹ, sẽ có một số thay đổi trong lịch giao dịch*

  Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch trên Kim loại (XAUUSD và XAGUSD), chỉ số Hoa Kỳ (US30Cash, US500Cash và USTECHCash), chỉ số Nhật Bản J225Cash và CFD trên dầu (Brent và WTI)


  • Ngày 5 tháng 7 năm 2021 - giao dịch dừng vào lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 6 tháng 7 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

  Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Hoa Kỳ


  • Ngày 5 tháng 7 năm 2021 - không giao dịch.
  • Ngày 6 tháng 7 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch trên Kim loại (XAUUSD và XAGUSD) và CFD trên dầu (BRENT.oil và WTI.oil)


  • Ngày 5 tháng 7 năm 2021 - giao dịch dừng vào lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 6 tháng 7 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

  Lịch giao dịch trên CFD trên các chỉ số Hoa Kỳ (US30, US500 và NAS100) và chỉ số Nhật Bản (J225Cash)


  • Ngày 5 tháng 7 năm 2021 - giao dịch dừng vào lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 6 tháng 7 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

  Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Hoa Kỳ và ETF


  • Ngày 5 tháng 7 năm 2021 - không giao dịch.
  • Ngày 6 tháng 7 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

  Vui lòng lưu ý những thay đổi này khi bạn lập kế hoạch giao dịch của mình.

  * - Lịch trình này chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể được thay đổi.

 • Ngày 31/05/2021

  Ngày lễ tại Mỹ và Vương quốc Anh

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do ngày quốc lễ tại Mỹ, Ngày Tưởng niệm và tại Vương quốc Anh, Ngày nghỉ lễ Ngân hàng Cuối tháng 5, một số công cụ sẽ được giao dịch theo lịch được thay đổi*

  Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch trên Kim loại (XAU/USD và XAG/USD), Chỉ số của Mỹ (US30Cash, US500Cash, và USTECHCash), chỉ số J225Cash của Nhật Bản, và CFD trên dầu (Brent và WTI)


  • Ngày 31/05/2021 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 01/06/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


  • Ngày 31/05/2021 – không giao dịch.
  • Ngày 01/06/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ và quỹ ETF


  • Ngày 31/05/2021 – không giao dịch.
  • Ngày 01/06/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US500, US30 và NAS100) và chỉ số JPY225 của Nhật Bản


  • Ngày 31/05/2021 – không giao dịch.
  • Ngày 01/06/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Lịch giao dịch cho CFD trên Chỉ số UK100


  • Ngày 31/05/2021 – không giao dịch.
  • Ngày 01/06/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Anh


  • Ngày 31/05/2021 – không giao dịch.
  • Ngày 01/06/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Lịch Giao dịch cho Kim loại (XAUUSD và XAGUSD) và CFD trên dầu (Dầu WTI, dầu BRENT)


  • Ngày 31/05/2021 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 01/06/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

  * – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được thay đổi.

 • Ngày 24/05/2021

  Ngày lễ Hiện xuống

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do thứ Hai Whit tại một vài quốc gia Châu Âu, sẽ có một số thay đổi về lịch giao dịch*

  Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số DE30Cash của Đức


  • Ngày 24/05/2021 – không giao dịch.
  • Ngày 25/05/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch cho CFD trên các Chỉ số GER30 và FRA40


  • Ngày 24/05/2021 – không giao dịch.
  • Ngày 25/05/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Lịch giao dịch cho CFD trên các cổ phiếu của Đức, Áo, Đan Mạch, Na Uy và Pháp


  • Ngày 24/05/2021 – không giao dịch.
  • Ngày 25/05/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

  * – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được nhà cung cấp thay đổi.

 • Ngày 03/05/2021

  Các ngày nghỉ lễ trong tháng 5

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do các ngày nghỉ lễ trong tháng 5 tại các quốc gia Châu Âu và Nga, sẽ có một số thay đổi về lịch giao dịch*

  Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch trên USDRUB


  • Ngày 03/05/2021 – không giao dịch.
  • Ngày 04/05/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.
  • Ngày 10/05/2021 – không giao dịch.
  • Ngày 11/05/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Anh


  • Ngày 03/05/2021 – không giao dịch.
  • Ngày 04/05/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Lịch giao dịch trên USDRUB


  • Ngày 03/05/2021 – không giao dịch.
  • Ngày 04/05/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.
  • Ngày 10/05/2021 – không giao dịch.
  • Ngày 11/05/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

  * – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được nhà cung cấp thay đổi.

 • Ngày 2 tháng 4 năm 2021

  Do ngày lễ Phục sinh

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Chúng tôi xin thông báo, do lễ Phục sinh ở Mỹ và các nước Châu Âu, Thứ Sáu Tuần Thánh Công giáo và Lễ Phục sinh ngày Thứ Hai , lịch giao dịch sẽ có một số thay đổi*.

  Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch trên CFD trên các chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và chỉ số Nhật Bản JP225Cash


  • Ngày 2 tháng 4 năm 2021 - giao dịch dừng vào lúc 4:00 chiều theo giờ máy chủ.
  • Ngày 5 tháng 4 năm 2021 - giao dịch như bình thường.

  Lịch giao dịch CFD trên chỉ số DE30Cash của Đức


  • Ngày 2 tháng 4 năm 2021 - không giao dịch.
  • Ngày 5 tháng 4 năm 2021 - không giao dịch.
  • Ngày 6 tháng 4 năm 2021 - giao dịch như bình thường.

  Lịch giao dịch trên kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên dầu (Brent, WTI)


  • Ngày 2 tháng 4 năm 2021 - không giao dịch.
  • Ngày 5 tháng 4 năm 2021 - giao dịch như bình thường.

  Trading schedule on CFDs on US stocks


  • Ngày 2 tháng 4 năm 2021 - không giao dịch.
  • Ngày 5 tháng 4 năm 2021 - giao dịch như bình thường.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch trên chứng khoán và ETF của Hoa Kỳ


  • Ngày 2 tháng 4 năm 2021 - không giao dịch.
  • Ngày 5 tháng 4 năm 2021 - giao dịch như bình thường.

  Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số Hoa Kỳ (US30, US500, NAS100)


  • Ngày 2 tháng 4 năm 2021 - giao dịch dừng vào lúc 4:00 chiều theo giờ máy chủ.
  • Ngày 5 tháng 4 năm 2021 - giao dịch như bình thường.

  Lịch giao dịch trên CFD trên các chỉ số EU và Vương quốc Anh (GER30, UK100, FRA40, SPA35)


  • Ngày 2 tháng 4 năm 2021 - không giao dịch.
  • Ngày 5 tháng 4 năm 2021 - không giao dịch.
  • Ngày 6 tháng 4 năm 2021 - giao dịch như bình thường.

  Lịch giao dịch CFD trên cổ phiếu EU và Vương quốc Anh (ngoại trừ Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển)


  • Ngày 2 tháng 4 năm 2021 - không giao dịch.
  • Ngày 5 tháng 4 năm 2021 - không giao dịch.
  • Ngày 6 tháng 4 năm 2021 - giao dịch như bình thường.

  Lịch giao dịch CFD trên cổ phiếu Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển


  • Ngày 31 tháng 3 năm 2021 - giao dịch dừng vào lúc 2:00 chiều theo giờ máy chủ.
  • Ngày 1 tháng 4 năm 2021 - không giao dịch.
  • Ngày 2 tháng 4 năm 2021 - không giao dịch.
  • Ngày 5 tháng 4 năm 2021 - không giao dịch.
  • Ngày 6 tháng 4 năm 2021 - giao dịch như bình thường.

  Lịch giao dịch của các cặp kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên dầu


  • Ngày 2 tháng 4 năm 2021 - không giao dịch.
  • Ngày 5 tháng 4 năm 2021 - giao dịch như bình thường.

  Vui lòng tính đến những thay đổi này khi bạn lập kế hoạch giao dịch.

  * – Lịch giao dịch này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi bởi nhà cung cấp.

 • 8 tháng 3 năm 2021

  Ngày Quốc tế Phụ nữ và chuyển sang Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Chúng tôi xin thông báo, do ngày nghỉ lễ Quốc tế Phụ nữ ngày 8 tháng 3 năm 2021 ở Nga, lịch giao dịch USDRUB* sẽ được thay đổi.

  Ngoài ra, vào ngày 14 tháng 3 năm 2021, Hoa Kỳ sẽ chuyển sang giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, và các nước châu Âu sẽ chuyển sang giờ mùa hè vào ngày 28 tháng 3 năm 2021. Do đó, sẽ có nhiều thay đổi hơn đối với lịch giao dịch*.

  Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số Hoa Kỳ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và dầu (Brent, WTI)


  • Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch CFD trên các chỉ số và dầu của Hoa Kỳ sẽ được mở và đóng cửa sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 AM - 10:15 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, CFD trên các chỉ số và dầu sẽ trở về giao dịch bình thường trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật trên hợp đồng.

  Lịch giao dịch trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên chỉ số JP225Cash


  • Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch trên Kim loại và CFD trên chỉ số JP225Cash sẽ được mở và đóng sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 AM - 10:55 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, Kim loại và CFD trên chỉ số JP225Cash sẽ trở về giao dịch bình thường trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật trên hợp đồng.

  Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Hoa Kỳ


  • Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ sẽ được mở và đóng cửa sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 03:31 PM - 09:59 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, CFD trên cổ phiếu Mỹ sẽ trở về giao dịch bình thường trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật trên hợp đồng.

  Lịch giao dịch trên USDRUB


  • Ngày 8 tháng 3 năm 2021 - không giao dịch.
  • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, cặp tiền USDRUB sẽ được giao dịch theo một lịch trình mới.
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 10:00 AM - 6:30 PM.

  Xin lưu ý rằng, vào ngày 19 và 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch trên tất cả các công cụ sẽ đóng cửa lúc 11:00 tối theo giờ máy chủ. Ngoài ra, từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, có thể có thông báo về sự ngừng trệ giao dịch đến từ các nhà cung cấp thanh khoản trong khoảng thời gian từ 10:00 tối đến 12:30 sáng theo giờ máy chủ.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán và ETF của Hoa Kỳ


  • Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch CFD trên chứng khoán và ETF của Hoa Kỳ sẽ được mở và đóng cửa sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 03:30 PM - 10:00 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, CFD trên cổ phiếu Hoa Kỳ và ETF sẽ trở về giao dịch bình thường trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật trên hợp đồng.

  Lịch giao dịch CFD trên dầu (BRENT.oil, WTI.oil)


  • Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch dầu CFD sẽ được mở và đóng cửa sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 AM - 10:15 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, CFDs trên dầu sẽ trở về giao dịch bình thường trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật trên hợp đồng.

  Lịch giao dịch trên kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


  • Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch trên Kim loại sẽ được mở và đóng cửa sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 AM - 10:55 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, Kim loại sẽ trở về giao dịch bình thường trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật trên hợp đồng.

  Lịch giao dịch trên USDRUB


  • Ngày 8 tháng 3 năm 2021 - không giao dịch.
  • Ngày 9 tháng 3 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

  Lịch giao dịch trên tất cả các cặp tiền tệ


  • Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch sẽ bị dừng trong khoảng thời gian sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
   Khoảng thời gian (thời gian máy chủ): 11:00 PM - 11:15 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, các cặp tiền tệ sẽ trở về giao dịch bình thường trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật trên hợp đồng.

  Xin lưu ý rằng, vào ngày 19 và 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch trên tất cả các công cụ sẽ đóng cửa lúc 11:00 tối theo giờ máy chủ.

  Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

  * – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được nhà cung cấp thay đổi.

 • Ngày 15/02/2021

  Ngày Tổng thống tại Mỹ

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do kỷ niệm ngày quốc lễ tại Mỹ, Ngày Tổng thống (Sinh nhật Washington) vào ngày 15/02/2021, một số công cụ sẽ được giao dịch theo lịch được thay đổi*.

  Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và chỉ số JP225Cash của Nhật Bản


  • Ngày 15/02/2021 – giao dịch bắt đầu lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 16/02/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Lịch Giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên dầu (Brent, WTI)


  • Ngày 15/02/2021 – giao dịch bắt đầu lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 16/02/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


  • Ngày 15/02/2021 - không giao dịch.
  • Ngày 16/02/2021 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ và quỹ ETF


  • Ngày 15/02/2021 - không giao dịch.
  • Ngày 16/02/2021 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US500, US30, NAS100)


  • Ngày 15/02/2021 - không giao dịch.
  • Ngày 16/02/2021 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Lịch Giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên Dầu thô (BRENT.oil, WTI.oil)


  • Ngày 15/02/2021 - không giao dịch.
  • Ngày 16/02/2021 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

  * – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được nhà cung cấp thay đổi.

 • Ngày 18/01/2021

  Ngày sinh của Martin Luther King Jr.

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do ngày quốc lễ tại Mỹ, Ngày Martin Luther King Jr., vào ngày 18/01/2021, một số công cụ sẽ được giao dịch theo lịch được thay đổi*.

  Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và chỉ số JP225Cash của Nhật Bản


  • Ngày 18/01/2021 – giao dịch bắt đầu lúc 7:45 giờ tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 19/01/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Lịch Giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên dầu (Brent, WTI)


  • Ngày 18/01/2021 – giao dịch bắt đầu lúc 7:45 giờ tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 19/01/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


  • Ngày 18/01/2021 - không giao dịch.
  • Ngày 19/01/2021 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ và quỹ ETF


  • Ngày 18/01/2021 - không giao dịch.
  • Ngày 19/01/2021 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US500, US30, NAS100)


  • Ngày 18/01/2021 - không giao dịch.
  • Ngày 19/01/2021 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Lịch Giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên Dầu thô (BRENT.oil, WTI.oil)


  • Ngày 18/01/2021 - không giao dịch.
  • Ngày 19/01/2021 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

  * – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được nhà cung cấp thay đổi.